Vranken Bewindvoering

Uw financiële rots in de branding!

BESCHERMINGSBEWIND


Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, dementie of schulden lukt het vaak niet om voor hun eigen financiën te zorgen. Bewindvoering is daarvoor een beschermingsmaatregel.Als bewindvoerder is het de taak om de financiën op orde te houden, te regelen en (eventueel) te verbeteren. Hierbij staat het belang van de cliënt altijd voorop.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de pagina contact.